Në zhvillimin e kongresit të dytë në 2017 zgjidhet Kryetar Z. Xhevit Hysenaj.